Visualisatie pakketten

Visualisatiepakketten voor ISYGLT.

  • IPMS: Java server voor ISYnet (TCP) communicatie met ISYGLT. Visualisatie in de vorm van HTML pagina's voor PC, Tablet en Smartphone.
  • iRidium Mobile: Visualisatiepakket voor Modbus communicatie met ISYGLT. Visualisatie voor PC, Tablet en Smartphone.