ISYDIM

Analoge uitgangsmodule met vier uitgangen 0(1)-10V. Specifiek voor de aansturing van armaturen met warm- en koudwit lampen voor daglichtregelingen. Twee koppels van twee uitgangen voor de aansturing van twee groepen daglichtregeling. Bruikbaar voor spanning- en stroomsturing (20mA per uitgang) E...
Toon productdetails
Analoge uitgangsmodule met vier uitgangen 0(1)-10V. Bruikbaar voor spanning- en stroomsturing (20mA per uitgang) E ingang voor Noodbedrijf. Uitgebreide parameters voor o.a. noodbedrijf, curves en response tijden. Calculatie van response tijden van 0,5 seconden tot 18 uur.
Toon productdetails
Lichtregelsysteem voor het dimmen, schakelen en bedienen van motoren (op/neer) opgedeeld in 24 kanalen in één ruimte. Met de bedientableaus kunnen de kanalen ingesteld worden en kunnen presets van de lichtwaardes opgeslagen worden. Door de keuze van de aangesloten modules en de adressering hiervan...
Toon productdetails
Toetspanelen met achttien toetsen voor bediening van het ISYDIM systeem. Met deze panelen zijn kanalen in te stellen – dimmen en schakelen van de afzonderlijke uitgangen – en zijn deze instellingen in presets/lichtscènes op te slaan. De functie van elke toets staat op het paneel vernoemd. Deze...
Toon productdetails
Met deze module kunnen lichtregelingen gerealiseerd worden waarbij een constante lichtintensiteit gewenst is. Verschillende intensiteiten kunnen als preset opgeslagen en vervolgens weer opgeroepen worden. De module kan door beweging geactiveerd worden en kan de verlichting naar een 'rust' stand...
Toon productdetails
Verdeler van 8 connectoren voor ISYGLT-BUS. LED indicatie voor BUS spanning.
Toon productdetails
ISYGLT systeem waarbij voor een constante lichtintensiteit gezorgd wordt. Een lichtsensor registreert de hoeveelheid licht in de ruimte (het totaal van daglicht en kunstlicht) en dimt vervolgens het kunstlicht op of neer al naar gelang het gewenste lichtniveau. Het systeem schakelt de verlichting...
Toon productdetails
Lichtregelsysteem voor het dimmen, schakelen en bedienen van motoren (op/neer) opgedeeld in 16 kanalen in één ruimte. Met de bedientableaus kunnen de kanalen ingesteld worden en kunnen presets van de lichtwaardes opgeslagen worden. Aansturen van de kanalen is ook mogelijk met DMX. Door de keuze van...
Toon productdetails
Drukknop interface. 4 galvanisch gescheiden ingangen 12-30V DC / 5mA. 4,7kOhm. Hierop kunnen drukknoppen aangesloten worden. 4 uitgangen voor LED's. +Ub - 1V. Max. 20mA. Via OC outputs. Montage achter de drukknop in de inbouwdoos.
Toon productdetails
Fluo interface, DIN-rail uitvoering. Drie kanalen. Aansturing van Led, HFVSA, PL en TL verlichting 1-10V. 40mA. Stroomsturing. Aan te sturen met ISYGLT en DMX512. De drie relaisuitgangen worden met een hybride schakeling op de nuldoorgang (stroomloos) geschakeld. Hierdoor mogen deze relais-...
Toon productdetails
Communicatie module. Module voor communicatie ISYGLT en RS232/RS485. Met bi-directioneel protocol.
Toon productdetails
ASCII Gateway met RS232. Universeel configureerbaar van ASCII naar het ISYGLT/ISYDIM-protocol. Codes van het te bedienen toestel dienen beschikbaar te zijn. Vrij configureerbaar via ISYGLT Program Designer. Bij ISYDIM vooraf geprogrammeerd voor communicatie met AV systemen.
Toon productdetails
Lichtregelsysteem voor bediening van verlichting in zalen welke door schuifwanden koppelbaar zijn. Een maximum van acht zalen (zeven schuifwanden) met in elke zaal 8 kanalen. Bediening per zaal waarbij de bedieningen van twee of meerdere zalen automatisch parallel gezet worden wanneer deze zalen...
Toon productdetails
Vier kanaal Constant Voltage LED dimmer. Aansturing met ISYGLT en DMX512. Geschikt voor 12V of 24V LED-strips, per kanaal 3000 mA, met geintergreerde kortsluitbeveiliging.
Toon productdetails
Vierk kanaal Constant Current LED dimmer. Aansturing met ISYGLT of DMX512. Per kanaal geschikt voor 10 maal 1W. LED 350 mA
Toon productdetails
Vier kanaal Constant Current LED dimmer. Aansturing met ISYGLT en DMX512. Per kanaal geschikt voor 10 maal 3W. LED lampen
Toon productdetails