ISYnet DALI regeling voor Human Centric Lighting

Het Day-Night-Rhythm (DNR) systeem is speciaal voor projecten met bioritmeherstel verlichting (human centrick lighting) met DALI sturing ontwikkeld. U profiteert daarbij van een compact systeem voor ruimteregeling, dat snel en eenvoudig in bedrijf te stellen is. In het bezonder voor die ruimtes waar weinig of geen daglicht toetreding is en waar mensen voor langere tijd verblijven.
  • Verzorging- verpleeghuizen (gesloten afdelingen),
  • Penitentiaire inrichtingen,
  • Ziekenhuizen,
  • Kantoren,
  • Werkplekken en productieruimtes (nacht diensten),
  • Klaslokalen en collegezalen,
  • Etc.