ISYGLT Master MA-IP2


De ISYGLT Master module stuurt het dataverkeer op de ISYGLT-bus en wordt (per subnet) éénmaal toegepast. De functionaliteit van het totale ISYGLT systeem wordt geprogrammeerd met de programmeertool "ProgrammDesigner". Het programmageheugen van de Master kan onbeperkt vaak overschreven worden. De opgeslagen data (het programma) blijven ook bij spanningsuitval behouden. De seriele poort "Backbone" dient voor de dataoverdracht tussen Master modules onderling.

Deze MA-IP2 Master beschikt over een geïntegreerde webserver en is geschikt voor Domotica en gebouwbeheersystemen.

Ondersteund tot 128 afzonderlijke ISYGLT-bus componenten op het subnet. Programmering via RS232 en TCP/IP
Communicatie via MOD-bus, ISYGLT-bus en TCP/IP.Technische informatie:

Via de geïntegreerde webserver is het samengestelde Domotica
en/of gebouwbeheersysteem te bedienen.
Tot 200 zelf in te richten webpagina’s voor maximaal 200
afzonderlijke gebruikers inclusief het configureren van rechtenniveaus.

Bediening van het ISYGLT systeem via computer, smartphone of
tablet-pc zoals de iPad of iPhone. (Apple iOS, Android, Mac OS,
Linux en Windows)

Samenstellen / bedienen van uw eigen pc-visualisatie via een
platform onafhankelijke ondersteuning JAVA-visualisering
(IPMC-Console). Geschikt voor het koppelen / bedienen van
meerdere IP-masters.

De IP-master beschikt over de vertrouwde "BACKBONE" (RS485)
waar tot 32 afzonderlijke masters met de IP-master verbonden
kunnen worden. Onderlinge communicatie ook mogelijk via TCP/IP.

Geïntegreerde e-mailfunctionaliteit (SMTP).
Laat het systeem e-mailberichten versturen met gegevens
vanuit het systeem zoals onder andere temperaturen en storingsmeldingen.

Verwerking van storingsmeldingen (IPMC-Logger):

- Centrale databank met individueel aanpasbare beveiligingsopties.
- Individuele gebruikerinteractie met verschillende rechtenniveaus.
- Uitgebreide configuratie van storingsmelding beschrijvingen.
- Vrije benaming van de storingsmeldingen.
- Gevisualiseerde pagina’s met storingsmeldingen


Productgroep: