ISYGLT IPMS visualisatie pakket


Interne Web Server
De vraag om vanuit elke gewenste pc op het netwerk zaken als licht, temperatuur, zonwering, rolluiken etc. te kunnen regelen wordt steeds groter. Met haar interne Web Server dekt de ISYGLT IP-Master deze vraag volledig af.

Daarnaast kunnen touchpanels voor de bediening van het systeem net als de pc’s gewoon op het netwerk aangesloten worden. ISYGLT gaat hierin verder en geeft de mogelijkheid om de IP-Master één of meerdere e-mail berichten te laten versturen met daarin statusmeldingen. De gebruiker heeft altijd volledig de controle en beschikt over alle gewenste informatie.


Technische informatie:

PC Visualisatie d.m.v. Java
Als niet de interne Web Server van de ISYGLT IP-Master gebruikt wordt, dan kan een communicatie
tussen pc's en de ISYGLT IP-Master op eenvoudige wijze tot stand worden gebracht via één pc
– binnen het netwerk – die als server fungeert.

Deze verzorgt alle communicatie tussen de ISYGLT IP-Master en de overige pc’s.
Hiertoe wordt een - op het JAVA platform gebasseerde applicatie - geïnstalleerd op de desbetreffende pc.
De lay-out voor de gebruikers weergave op de verschillende pc's wordt in een HTML opmaak samengesteld.
Bij gebruik van het MODBUS protocol kan in de ISYGLT IP-Master de vertaalslag naar het
ISYnet protocol vrij ingesteld worden.
Hierdoor is een combinatie met vrijwel elk systeem dat ook met de MODBUS kan communiceren zonder problemen mogelijk.


Productgroep: