Gate way DMX512-16B


Module kan als DMX Master, als DMX/ISYGLT menger of als DMX booster worden toegepast.
Combinaties ook mogelijk.
DMX512 stuursignaal in en uit.
Data voor 16 kanalen met de DMX512-BUS.


Technische informatie:

Toepassingen:
DMX-Master
Het ISYGLT systeem stuurt DMX componenten zoals dimmers, kleurenwisselaars, scanners, washlights etc. met tot 16 DMX kanalen (uit te breiden door meerdere DMX modules toe te passen).
DMX-Slave
In geval een DMX regelaar aanwezig is, kunnen per ISYGLT DMX512-16B module tot 16 DMX kanalen in ISYGLT ingelezen worden.
DMX/ISYGLT-Merger
Met de ISYGLT DMX512-16B module kunnen tot 16 DMX kanalen uitgestuurd worden. Gelijktijdig is instelbaar dat de overige kanalen 1:1 van DMX-IN naar DMX-OUT doorgezet worden.DMX-Repeater
De DMX BUS is in beginsel voor maximaal 32 deelnemers ontwikkeld. De ISYGLT DMX512-16B module kan een van deze 32 deelnemers zijn (DMX-IN). Aan de uitgang kunnen vervolgens weer 32 deelnmers aangesloten worden.
DMX-Master-Merger-Slave-Toepassing
De ISYGLT DMX512-16B module kan vanuit een DMX regelaar tot 16 kanalen inlezen. Deze kunnen in de Master verder afgehandeld worden (opslaan van scènes, dimwaardes verwerken, etc.). Via de software wordt vervolgens gekozen of deze waarden 1:1 aan de DMX-OUT doorgegeven worden, of dat van hier een scène sturing op de andere module aangeroepen wordt. Gelijktijdig kunnen de niet in het ISYGLT systeem gebruikte, maar wel door de DMX regelaar aangestuurde kanalen doorgestuurd worden. Door de geïntegreerde Merger functie kunnen op elk gewenste moment verdere ISYGLT DMX512-16B modules in de reeks bediend/gestuurd worden.
DMX-Speciaal configuratie
Met de ISYGLT DMX512-16B module zijn alle mogelijke configuraties binnen de DMX BUS mogelijk!De DMX512-16B module beslaat 6 module adressen (4x DA-04 en 2x AD-08T) binnen de ISYGLT Master. Met de DIP switches wordt het adres van de eerste DA-04 module ingestelt.


Productgroep: