Actoren

Actoren worden de busdeelnemers genoemd die het programma omzetten tot een feitelijke actie. Vrijwel alle busdeelnemers zijn eigenlijk actoren, maar vanwege het overzicht worden hiermee meestal de Din-rail modules met relais uitgangen of de bi-stabiele schakelaars aangeduid. Deze laatste behouden mechanisch de laatste stand (aan dan wel uit) ingeval van spanninguitval van het systeem. Alle ISYGLT relaismodules zijn uitgevoerd met evenveel (potentiaalvrije) ingangen als relaisuitgangen.

Pages