Vergaderzaal en auditorium

Vergaderzaal

Audio visuele middelen worden aangewend in vergaderzalen en auditoria bij bedrijven en universiteiten. De AV besturingsystemen van AMX of Crestron vereenvoudigen de bediening van de vaak complexe audiovisuele apparatuur. Met één enkele druk op het touch panel worden dan een hele reeks acties uitgevoerd: video beamer aan, lift zakken, videoscherm naar beneden, verlichting dimmen, verduistering activeren, videobron scherp, audioversterker aan, juiste instelling microfoon en equalising, etc.

Light Technology Nederland voorziet in de elektrotechnische producten die voor dit proces nodig zijn en levert die meestal aan het uitvoerende audiovisuele bedrijf. Hierbij is het van belang dat de dimmers, schakel actoren en led drivers met RS232 of TCP/IP aanstuurbaar zijn. Hierdoor is communicatie mogelijk vanuit de AMX en Crestron systemen.

ISYDIM
Light Technology Nederland kan met de ISYDIM producten antwoord geven op elke elektrotechnische vraag vauit de klant. Dimmers aan- en afsnijding, aansturing van hoogfrequent verlichting (TL & PL) op elk denkbaar protocol, Dali, DSI en analoog 1-10V. Led drivers, schakel actoren, etc.

Stand alone bedrijf
In een aantal gevallen wordt het wenselijk geacht om de verlichting en verduistering niet alleen bedienbaar te maken vanuit het AV besturingsysteem. Enerzijds om niet geheel afhankelijk te zijn van dat systeem, anderzijds hoeft dat systeem niet altijd aan te staan voor het inschakelen van eenvoudig schoonmaaklicht. Ook hierbij geldt duurzaam en efficiënt gebruik van energie.
In zulk geval wordt het ISYDIM systeem simpelweg voorzien van eigen drukknoppen waarmee stand alone gebruik mogelijk is. Het instellen en opslaan van presets is standaard. Vanuit het AV systeem kunnen de door de klant gemaakte presets geactiveerd worden. Het ISYDIM systeem is bi-directioneel hetgeen betekend dat status informatie op het AV touch panel verandert indien verlichting is bediend vanaf de ISYDIM drukknoppen.

Koppelbare vergaderzalen
Juist voor vergaderzalen geldt dat er presets zijn voor het juiste licht bij vergaderen, met en zonder beamer, presentaties enz. Maar wanneer vouwwanden worden geopend ontstaat een nieuwe ruimte met waarschijnlijk een andere indeling. De ISYDIM installatie “ziet” de geopende wand en geeft de drukknop tableaus nieuwe functies! Nieuwe presets voor de ontstane, nieuwe zaalcombinatie. Uiteraard zijn de “oude”presets bewaard gebleven voor als de vouwwand weer gesloten wordt. Mogelijk wordt weer een vouwwand geopend voor weer een nieuwe zaalcombinatie, enz. Voor Light Technology Nederland is geen enkele situatie van koppelbare ruimtes en/of aantal dimkanalen een probleem. Bij dit alles geldt dat uw bedienend personeel geen omkijken heeft naar deze kwestie. Het is enkel en alleen wanden openen en tafels schikken. Het lichtregel systeem past zich zelf aan.

Auditoria met toneelfaciliteit.
Indien de presentatiezaal voorzien is van een toneelvoorziening voor live optredens ontstaat de situatie dat de verlichting wordt bediend vanuit het AV systeem, maar de lichttechnicus wil vanaf zijn DMX tafel de zaalverlichting regelen tijdens een live voorstelling.
Het lichtregelsysteem registreert de aanwezigheid van het DMX signaal en blokkeert de bediening in de zaal en vanuit het AV systeem. Bij het loskoppelen van de DMX lichttafel aan het einde van de voorstelling “gaat” de verlichting weer terug naar de stand zoals die was voor de voorstelling en kan die weer bedient worden zoals eerder.

ISYDIM, AMX en Crestron zijn gedeponeerde handelsnamen.